DĖL 5-6 METŲ VAIKŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

5-6 metų vaikų priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-10-01 sprendimu Nr. T-378 patvirtinu nauju „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“.

Nuo 2020 m. spalio 1 d. tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai gali teikti prašymus bendrojo ugdymo mokykloms dėl jų vaikų (globotinių) ugdymo priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Dėl_priešmokyklinio_ugdymo_mokyklose_priėmimo-tvarka

Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas, vykdančias priešmokyklinį ugdymą, vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 -12-12 sprendimu Nr. T- 459 patvirtintą „Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą“.

VAIKŲ-REGISTRAVIMO-IR-PRIĖMIMO-Į-IKIMOKYKLINĘ-ĮSTAIGA-TVARKA-11

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems