DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASAROS LAIKOTARPIU

Gerbiami tėveliai (globėjai), prašome susipažinti su Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašu: darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprasas

Dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu tėvai (globėjai) lopšelio-darželio  direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą iki 2021 m. gegužės 20 d.: prašymas_del_vasaros

Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d. Prašymo forma pridedama.

Prašymus atneškite įstaigos raštinės administratorei arba direktorei, arba siųskite el. p. rugiagele@splius.lt

Vasaros laikotarpiui grupės  formuojamos naujai ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Grupėje gali būti įvairaus amžiaus vaikų. Dėl 2021 m. liepos  mėn. vyksiančio dviejų laiptinių remonto naujai suformuotos grupės bus perkeliamos į kitas grupių patalpas. Apie tai ugdytinių tėvai (globėjai) bus informuoti iš anksto.

Birželio mėnesį nedirbs „Pagrandukų“, „Meškiukų“, „Boružėlių“ grupės, o liepos – rugpjūčio mėn. ir „Peliukų“, „Saulyčių“, „Gandriukų“ „Nykštukų“ grupės.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2021 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems