DIREKTORĖS ROMOS JARULIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Gerbiama Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ bendruomene, prašome susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktorės Romos Jarulienės 2019 m. veiklos ataskaita.
Pastebėjimus ir pasiūlymus prašome siųsti lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Editai Garolienei                                                     el. paštu edita.garoliene@gmail.com

Lopšelio-darželio taryba 2020-01-30, įvertinusi įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priims sprendimą dėl vadovo 2019 metų veiklos įvertinimo.

Direktorės Romos Jarulienės 2019 metų veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“