„FUTBOLIUKO“ FESTIVALIS

Birželio 4 die­ną Šiau­lių mies­to „Gytarių“ sta­dio­nas ta­po neuž­mirš­ta­mų ir sma­gių emoci­jų vie­ta, kai dešimt Šiau­lių mies­to lop­še­lių-dar­že­lių su­gu­žė­jo į fut­bo­lo aka­de­mi­jos ,,Šiau­liai“ or­ga­ni­zuo­ja­mą „Fut­bo­liu­ko fes­ti­va­lį. Mūsų darželį atstovavo ugdytiniai iš „Boružėlių“ ir „Nykštukų“ grupių. Vaikai puikiai įsi­trau­kė į fut­bo­lo aka­de­mi­jos ,,Šiau­liai“ tre­ne­rių pa­ruoš­tas įvai­riau­sias užduotis ir sma­gius už­siė­mi­mus su fut­bo­lo ka­muo­liu. „Futboliuko“ festivalis buvo organizuotas rato principu, dalyviai išbandė save 5-iose stotelėse. Visos užduotys buvo susiję su futbolu: kamuolio varymu ir spyrimu į vartus. Sportinis azartas ir puiki šventinė nuotaika buvo garantuota.

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems