Bendrojo vertinimo modelio diegimas (BVM)

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė“  diegiama veiklos kokybės vadybos sistema paremta Bendruoju vertinimo modeliu.

Vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-402, Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490, 2023-08-29 Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-181 „Dėl veiklos kokybės sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu (BVM), diegimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė“, sudaryta  Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ veiklos kokybės įsivertinimo, paremto Bendruoju vertinimo modeliu (BVM), įgyvendinimo grupę tokios sudėties:

  1. Roma Jarulienė, direktorė – grupės pirmininkė, atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų koordinavimą, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą;

2 Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų viešinimą ir komunikaciją su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenims;

  1.    nariai:

3.1. Jolanta Dokšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

3.2. Ernesta Daugėlienė, maitinimo paslaugų administratorė-apskaitininkė;

3.3. Dovilė Dervinskė, raštinės administratorė;

3.4. Agnė Lidienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

3.5. Roberta Neimonaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

3.6. Vilma Rutkauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė.

Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl BVM patvirtinimo

BVM_aprasas (1)

Rekomendacijos-del-BVM-diegimo-Siauliu-m.-ugd.-ist._2023-08-29

Informacija atnaujinta — 2024-01-30 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems