Savivalda

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ įstaigos taryba:

 • Pirmininkė – Edita Garolienė, tėvų atstovė;
 • Sekretorė – Valdonė Krencienė, specialiosios grupės auklėtoja;

Nariai:

 • Alina Ubaitė-Erlickienė, tėvų atstovė;
 • Jurgita Vilčinskienė, lopšelio-darželio auklėtoja;
 • Marytė Ruzgytė, vietos bendruomenės atstovė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ darbo taryba:

 • Ilona Pelenė, lopšelio-darželio auklėtoja;
 • Aina Kulnickaitė, logopedė;
 • Ernesta Daugėlienė, apskaitininkė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų taryba:

 • Pirmininkas – Roma Jarulienė, direktorė
 • Sekretorius – Svetlana Kiškienė, specialiosios grupės lopšelio-darželio auklėtoja

Nariai

 • Visi įstaigos pedagogai

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

 • Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Sekretorė – Genovaitė Baškytė, specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Nariai:

 • Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
 • Jurgita Vilčinskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Svetlana Kiškienė, specialiosios grupės auklėtoja.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ grupių tėvų komitetų pirmininkai:

 • Roberta Račienė – 01 „Drugelių“ gr.;
 • Jūratė Povilaitienė – 02 „Kiškučių“ gr.;
 • Kristina Šavyrovienė – 03 „Ančiukų“ gr.;
 • Viktorija Urbonienė – 04 „Gandriukų“ gr.;
 • Donata Markulė – 05 „Bitučių“ gr.;
 • Alina Urbaitė-Erlickienė – 06 „Ežiukų“ gr.;
 • Ieva Juzumienė – 07 „Meškiukų“ gr.;
 • Ilona Pėškuvienė – 08 „Saulyčių“ gr.;
 • Virginija Šlepavičiūtė – 09 „Boružėlių“ gr.;
 • Vaida Bytautienė – 10 „Peliukų“ gr.;
 • Erika Firantė – 11 „Nykštukų“ gr.;
 • Jovita Rūtelionienė – 12 „Kačiukų“ gr.;
 • Ema Benašiūnienė – 14 „Pagrandukų“
Informacija atnaujinta — 2019-11-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“