Savivalda

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ įstaigos taryba:

 • Pirmininkė – Edita Garolienė, deleguota ugdytinių tėvų atstovė;
 • Pirmininko pavaduotoja – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, deleguota direktoriaus atstovė;
 • Sekretorė – Valdonė Krencienė, lopšelio-darželio specialiosios grupės auklėtoja, deleguota pedagogų atstovė;

Nariai:

 • Alina Ubaitė-Erlickienė, deleguota ugdytinių tėvų atstovė;
 • Mantas Udras, deleguotas ugdytinių tėvų atstovas;
 • Viktorija Urbonienė, deleguota ugdytinių tėvų atstovė;
 • Jurgita Vilčinskienė, lopšelio-darželio auklėtoja, deleguota pedagogų;
 • Marytė Ruzgytė, Dainų progimnazijos mokytoja, deleguota socialinio partnerio atstovė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ darbo taryba:

 • Ilona Pelenė, lopšelio-darželio auklėtoja;
 • Aina Kulnickaitė, logopedė;
 • Ernesta Daugėlienė, apskaitininkė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų taryba:

 • Pirmininkas – Roma Jarulienė, direktorė
 • Sekretorius – Svetlana Kiškienė, specialiosios grupės lopšelio-darželio auklėtoja

Nariai

 • Visi įstaigos pedagogai

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

 • Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 • Sekretorė – Genovaitė Baškytė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Pedagogų tarybos deleguotas asmuo.

Nariai:

 • Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas atstovas;
 • Jurgita Vilčinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Įstaigos tarybos deleguotas atstovas;
 • Valdonė Krencienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, Pedagogų tarybos deleguotas atstovas.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ grupių tėvų komitetų pirmininkai:

 • Roberta Račienė – 01 „Drugelių“ gr.;
 • Jūratė Povilaitienė – 02 „Kiškučių“ gr.;
 • Kristina Šavyrovienė – 03 „Ančiukų“ gr.;
 • Viktorija Urbonienė – 04 „Gandriukų“ gr.;
 • Donata Markulė – 05 „Bitučių“ gr.;
 • Alina Urbaitė-Erlickienė – 06 „Ežiukų“ gr.;
 • Ieva Juzumienė – 07 „Meškiukų“ gr.;
 • Ilona Pėškuvienė – 08 „Saulyčių“ gr.;
 • Virginija Šlepavičiūtė – 09 „Boružėlių“ gr.;
 • Vaida Bytautienė – 10 „Peliukų“ gr.;
 • Erika Firantė – 11 „Nykštukų“ gr.;
 • Jovita Rūtelionienė – 12 „Kačiukų“ gr.;
 • Ema Benašiūnienė – 14 „Pagrandukų“
Informacija atnaujinta — 2020-07-09 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“