Savivalda

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ įstaigos taryba:

Pirmininkė – Edita Garolienė, tėvų atstovė;

Sekretorė – Valdonė Krencienė, specialiosios grupės auklėtoja;

Nariai:

Alina Ubaitė-Erlickienė, tėvų atstovė;

Jurgita Vilčinskienė, lopšelio-darželio auklėtoja;

Marytė Ruzgytė, vietos bendruomenės atstovė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ darbo taryba:

Ilona Pelenė, lopšelio-darželio auklėtoja;

Aina Kulnickaitė, logopedė;

Ernesta Daugėlienė, apskaitininkė.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų taryba:

Pirmininkas – Roma Jarulienė, direktorė.

Sekretorius – Svetlana Kiškienė, specialiosios grupės lopšelio-darželio auklėtoja

Nariai:

Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genovaitė Baškytė, specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Giedrė Elsnerienė, specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Valdonė Krencienė, lopšelio – darželio specialiosios grupės auklėtoja;

Jūratė Povilaitienė, lopšelio – darželio specialiosios grupės auklėtoja;

Aušra Kaknevičienė, lopšelio – darželio specialiosios grupės auklėtoja;

Svetlana Kiškienė, lopšelio – darželio specialiosios grupės auklėtoja;

Irina Gerasimova, lopšelio – darželio auklėtoja;

Ingrida Kuzminskytė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Vigita Kaminskienė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Irina Savickienė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Indrė Dilinskienė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Ilona Pelenė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Miglė Nemanytė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Vilma Milieškienė, lopšelio – darželio auklėtoja;

Jolanta Dokšienė, lopšelio-darželio  auklėtoja;

Roberta Neimonaitė, lopšelio-darželio auklėtoja;

Jūratė Šiaulienė, lopšelio-darželio auklėtoja;

Nemūra Tarvydaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Laura Palivonienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Agnė Šimkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Svetlana Kšivec, lopšelio-darželio auklėtoja;

Viktorija Mozūraitė, lopšelio-darželio auklėtoja;

Indrė Jurgaitienė, judesio korekcijos mokytoja;

Viktorija Navickienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Eglė Macaitienė, logopedė;

Jovita Raubienė, logopedė;

Reda Juockuvienė, logopedė;

Jovita Mančienė, socialinė pedagogė;

Roberta Račienė, specialioji pedagogė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Genovaitė Baškytė, specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Nariai:

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Jurgita Vilčinskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Svetlana Kiškienė, specialiosios grupės auklėtoja.

Informacija atnaujinta — 2019-08-28 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“