Priėmimas į įstaigą

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ.

 1. Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:
 • prašymą  prasymas-del-irasymo-i-eile ;
 • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą;
 • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).
 1. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459.
 2. Grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 3. Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.
 4. Vaiko, užregistruoto į eilę  švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.
 5. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį.
 6. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prasymas_del_priėmimo_i_darzeli

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto ikimokyklines įstaigas tvarka_2021-04-01 redakcija

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS TVARKA

SPRENDIMAS_DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS

SPRENDIMAS_DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ

Darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprasas

1-priedas_prašymas_del_vasaros

Informacija atnaujinta — 2021-06-07 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2021 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems