Priėmimas į įstaigą

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ.

  1. Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:
  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją,
  • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą,
  • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).
  1. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356.
  2. Grupės komplektuojamos nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
  3. Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.
  4. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį.
  5. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGA TVARKA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS TVARKA

SPRENDIMAS_DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS

SPRENDIMAS_DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ

Informacija atnaujinta — 2020-01-06 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“