Parama

Parama 1,2 %

Gerbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ ugdytinių tėveliai (globėjai), darbuotojai, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtą finansinę paramą. Jūsų dėka gražėja bei tampa modernesnėmis įstaigos vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas Įstaigos taryboje, aptariamas tėvų susirinkimuose.

2019 m. į įstaigos sąskaitą pervesta 2 proc. lėšų (už 2018 m.) – 1153,00 Eur. 

2020 m. į įstaigos sąskaitą pervesta 1,2 proc. lėšų (už 2019 m.) – 1283,39 Eur. 

2021 m.  į įstaigos sąskaitą pervesta 1,2 proc. lėšų (už 2020 m.) – 1283,39 Eur. 

Kviečiame nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 2 d. mūsų įstaigai skirti už 2021 metus 1,2 proc. pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikę jį

elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS).

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Jums reikės šių duomenų:

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ adresas – Dainų g. 31, Šiauliai

įstaigos identifikacinis numeris (kodas) – 190529495

Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

https://deklaravimas.vmi.lt/ 

FR0512 (4 versija) užpildymo instrukcija

Smulkesnės informacijos teiraukitės:
Tel.: (8 41) 552 692

Lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų lopšelio-darželio ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo. Paramos lėšų panaudojimo ataskaita bus skelbiama viešai.

Informacija atnaujinta — 2022-02-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems