Direktoriaus darbotvarkė

IŠVYKOS Į MOKYMUS, SEMINARUS, KURSUS, ATOSTOGOS

Atostogos nuo 2023-10-16 iki 2023-10-27.

KASDIENĖ DARBOTVARKĖ

Pirmadienis 9.00-10 val. Administracinis pasitarimas.
10-17 val. Įstaigos veiklos stebėjimas, laiškų, dokumentų peržiūra, naujų dokumentų rengimas.
Antradienis 8-12 val. Įstaigos veiklos stebėjimas, dalyvavimas grupių veikloje.
13-15 val. Posėdžiai, pasitarimai su ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, aptariant ugdymo proceso, veiklos kokybės tobulinimo klausimus.
15-17 val. Interesantų priėmimas.
Trečiadienis 8 -10 val. Įstaigos veiklos stebėjimas.
10 -10.30 val. Pasitarimas su aplinkos darbuotojais, aptariant veiklos kokybės tobulinimo ir proceso organizavimo klausimus.
13-15 val. Dalyvavimas darbo grupių veikloje.
15-17 val. Dalyvavimas Švietimo skyriaus pasitarimuose. Įstaigos veiklos stebėjimas, laiškų, dokumentų peržiūra, naujų dokumentų rengimas.
Ketvirtadienis  8-10 val. Interesantų priėmimas.
15-17 val. Dalyvavimas Kokybės vadybos sistemos BVM ekspertų veikloje. Įstaigos materialinių, finansinių ir kitų išteklių analizė, ūkinės veiklos klausimų aptarimas, dokumentų nagrinėjimas.
Penktadienis 8-12 val. Įstaigos veiklos stebėjimas. Ateinančios savaitės darbų planavimas.
13-15.45 val. Savaitės veiklos refleksija, pokalbis su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, administracija bei kitais bendruomenės nariais.

 

Informacija atnaujinta — 2023-10-12 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems