Krizių valdymas įstaigoje

KRIZIŲ VALDYMAS ĮSTAIGOJE

Krizė – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį. Krizinių situacijų pavyzdžiai: ugdytinio ar bendruomenės nario savižudybė, kita komplikuota netektis: bendruomenės nario mirtis dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas, susijęs su mirties grėsme įstaigoje, gaisras įstaigoje, įkaitų paėmimas, bendruomenės nario dingimas ir kt..

Krizės valdymas – veiksmai, kuriuos atlieka lopšelio-darželio administracija, VGK ir krizių valdymo komanda, siekdama įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. Krizės valdymas apima pagalbos organizavimą, lopšelio-darželio bendruomenės (įskaitant tėvus) bei kitų institucijų informavimą, bendravimą su žiniasklaida, pasirūpinimą įstaigos bendruomenės narių saugumu ir pan.

         Krizių valdymo komanda:

  1. Roma Jarulienė, direktorė – komandos vadovė;
  2. Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos vadovės pavaduotoja bei narė, atsakinga už komunikaciją;
  3. Vilma Rutkauskienė, ūkvedė – narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;
  4. Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė – narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
  5. Jovita Raubienė, logopedė – narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
  6. Armina Šimkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė, atsakinga už pirmos pagalbos organizavimą.

Šiaulių miesto administracijos Švietimo skyriaus kontaktinis asmuo –

Gintarė Juškienė tel. (8 41) 38 6480, el. p. gintare.juskiene@siauliai.lt

Krizės valdymo veiksmų planas

Krizių valdymo aprašas

Krizių valdymo komanda

Informacija atnaujinta — 2021-09-16 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems