Darbuotojai

Administracija:


Direktorė

Roma Jarulienė

Švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis. Suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2021 m. veiklos užduotys

2020 m. veiklos užduotys

2019 m. veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alvyda Vaškevičienė

Pareigybės aprašymas

Ūkvedė

Vilma Rutkauskienė

Pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė

Dovilė Dervinskė

Raštinės administratorius

Mitybos paslaugų organizatorė

Ernesta Daugėlienė

Mitybos paslaugų organizatoriaus pareigybės aprašymas_nauja redakcija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Armina Šimkienė

Pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija   Papildomos pareigos

1.

Daukšienė Eglė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.  

2.

Dilinskienė Indrė Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.

06 „Ežiukų“ gr.

 

3.

Dokšienė Jolanta Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.  

4.

Gajauskė Vilma Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė 05 „Bitučių“ gr.  

5.

Gerasimova Irina Vyresnioji auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.

01 „Drugelių“ gr.

 

6.

Lidienė Agnė Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 01 „Drugelių“ gr.

05 „Bitučių“ gr.

 

7.

Neimonaitė Roberta Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.

08 „Saulyčių“ gr.

 

8.

Nemanytė Miglė Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr.  

9.

Pelenė Ilona Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.  

10.

Petrauskienė Indrė Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

11.

Račkauskienė Odeta Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.  

12.

Savickienė Irina Vyresnioji auklėtoja 10 „Peliukų“ gr.  

13.

Šiaulienė Jūratė Vyresnioji auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.  

14.

Vilčinskienė Jurgita Vyresnioji auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

15.

Žukienė Inga Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

 

16.

Mėlinauskė Ieva Auklėtoja  04 „Gandriukų“ gr.

07 „Meškiukų“ gr.

 

17.

Krencienė Valdonė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr. Atestacijos komisijos narė, Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė

18.

Kšivec Svetlana Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 12 „Kačiukų“ gr.  

19.

Kiškienė Svetlana Spec. gr. auklėtoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr.

20.

Lukošaitienė Reda Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 11 „Nykštukų“ gr.

09 „Saulyčių“ gr.

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė

21.

Baškytė Genovaitė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

22.

Velžienė Rimutė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr.  

23.

Navickienė Viktorija Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja    

24.

Jurgaitienė Indrė Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja    Etikos komisijos pirmininkė; Projektų rengimo, organizavimo ir koordinavimo grupės pirmininkė

25.

Juockuvienė Reda Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr  

26.

Kulnickaitė Aina Logopedė metodininkė  11 „Nykštukų“ gr.  Darbo tarybos pirmininkė; Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė

27.

Raubienė Jovita Vyresnioji logopedė 09 „Boružėlių“ gr  

28.

Šukienė Audronė Logopedė  

29.

Račienė Roberta Specialioji pedagogė    Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administratorė

30.

 Jurgauskaitė Monika Socialinė pedagogė, auklėtoja

31.

Mančienė Jovita Socialinė pedagogė  Vaiko auginimo atostogose  

32.

Elsnerienė Giedrė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė  Vaiko auginimo atostogose  

33.

Kuzminskytė Ingrida Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

34.

Povilaitienė Jūratė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

35.

Macaitienė Eglė Vyresnioji logopedė Vaiko auginimo atostogose  

36.

Mozūraitė Viktorija Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:
Eil. Nr. Vardas, pavardė  Pareigos Pareigybės aprašymas
1. Dalia Varonienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
 2. Donata Vagdarienė Mokytojo padėjėja
3. Dailidienė Dalytė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
4. Gailienė Biruta Auklėtojo padėjėja
5. Gaškienė Dalia Auklėtojo padėjėja
6. Grigaliūnaitė Gitana Auklėtojo padėjėja
7. Marganavičienė Lina Auklėtojo padėjėja
8. Mikelionienė Indrė Auklėtojo padėjėja
9. Poškienė Elena Auklėtojo padėjėja
10. Savickienė Inga Auklėtojo padėjėja
11. Stonienė Irena Auklėtojo padėjėja
12. Šmigelskienė Audronė Auklėtojo padėjėja
13. Tijūnaitienė Jovita Auklėtojo padėjėja
14. Trošina Natalija Auklėtojo padėjėja
15. Venslovienė Židronė Auklėtojo padėjėja
16. Vitkutė Juzefa Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

17. Mackela Liubov Virėja
18. Savickaitė Lijana Virėja
19. Mašalienė Jolita Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
20. Totoraitis Valdas Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
21. Mištautas Stanislovas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Informacija atnaujinta — 2021-03-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2021 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems