Darbuotojai

Administracija:


Direktorė

Roma Jarulienė

Švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis. Suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2022 m. veiklos užduotys

2021 m. veiklos užduotys

2020 m. veiklos užduotys

2019 m. veiklos užduotys

ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS, NEDARBINGUMAS

Atostogos 2022 m. birželio 20 – 27 d. Pavaduoja Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Atostogos 2022 m. balandžio 21 – 27 d. Pavaduoja Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Atostogos 2022 m. kovo 24-25 d. Pavaduoja Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alvyda Vaškevičienė

Pareigybės aprašymas

Ūkvedė

Vilma Rutkauskienė

Pareigybės_aprašymas

Raštinės administratorė

Dovilė Dervinskė

Pareigybės aprašymas

Mitybos paslaugų organizatorė

Ernesta Daugėlienė

Pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Raminta Pranckūnė

Pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija   Papildomos pareigos

1.

Daukšienė Eglė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.  

2.

Dilinskienė Indrė Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.

06 „Ežiukų“ gr.

 Atsakingas asmuo už
korupcijos prevenciją
įstaigoje

3.

Dokšienė Jolanta Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.  

4.

Gajauskė Vilma Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė 05 „Bitučių“ gr.  Darbo tarybos narė

5.

Gerasimova Irina Vyresnioji auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.

01 „Drugelių“ gr.

 

6.

Lidienė Agnė Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 01 „Drugelių“ gr.

05 „Bitučių“ gr.

 

7.

Neimonaitė Roberta Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.  

8.

Nemanytė Miglė Auklėtoja 04 „Meškiukų“ gr.  

9.

Pelenė Ilona Vyresnioji auklėtoja  01 „Drugelių“ gr.  

10.

Petrauskienė Indrė Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

11.

Račkauskienė Odeta Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.  

12.

Savickienė Irina Vyresnioji auklėtoja 10 „Peliukų“ gr.  

13.

Šiaulienė Jūratė Vyresnioji auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.  

14.

Vilčinskienė Jurgita Vyresnioji auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

15.

Žukienė Inga Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

 

16.

Mėlinauskė Ieva Auklėtoja 07 „Meškiukų“ gr.  

17.

Krencienė Valdonė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr. Atestacijos komisijos narė, Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė

18.

Jūratė Povilaitienė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 12 „Kačiukų“ gr.  

19.

Kiškienė Svetlana Spec. gr. auklėtoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr.

20.

Lukošaitienė Reda Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 11 „Nykštukų“ gr. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė,

Įstaigos tarybos narė,

Darbo tarybos narė

21.

Baškytė Genovaitė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

22.

Velžienė Rimutė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr.  

23.

Navickienė Viktorija Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja    

24.

Jurgaitienė Indrė Vyresnioji judesio korekcijos specialistė  Darbo tarybos pirmininkė;         Etikos komisijos pirmininkė; Projektų rengimo, organizavimo ir koordinavimo grupės pirmininkė

25.

Juockuvienė Reda Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr  

26.

Kulnickaitė Aina Logopedė metodininkė  Vaiko auginimo atostogose  

27.

Raubienė Jovita Vyresnioji logopedė 09 „Boružėlių“ gr  Krizių valdymo grupės narė

28.

Šukienė Audronė Logopedė  Bendrojo ugdymo grupių  

29.

Račienė Roberta Specialioji pedagogė    Vidinio informacijos apie pažeidimus bei psichologinį smurtą/mobingą  teikimo kanalo administratorė

30.

 Jurgauskaitė Monika Socialinė pedagogė, auklėtoja  Krizių valdymo grupės narė

31.

Mančienė Jovita Socialinė pedagogė  Vaiko auginimo atostogose  

32.

Elsnerienė Giedrė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė  Vaiko auginimo atostogose  

33.

Bliznikienė Ingrida Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose  

34.

Zablockienė Jūratė Logopedė 11 „Nykštukų“ gr.  

35.

Macaitienė Eglė Vyresnioji logopedė Vaiko auginimo atostogose  

36.

Mozūraitė Viktorija Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr.                                       08 „Saulyčių“ gr.  

Socialinio-pedagogo-pareigybės-aprašymas 

Specialiojo-pedagogo-pareigybės-aprašymas

Logopedo-pareigybės-aprašymas

Judesio-korekcijos-specialisto-pareigybės-aprašymas (3)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-pareigybės-aprašymas

Priešmokyklinio-ugdymo-pedagogo-pareigybės-aprašymas

Meninio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:
Eil. Nr. Vardas, pavardė  Pareigos Pareigybės aprašymas
1. Dalia Varonienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
 2. Severina Šmigelskienė Mokytojo padėjėja
3. Daiva Kalinauskienė Mokytojo padėjėja
4. Dailidienė Dalytė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
5. Gailienė Biruta Auklėtojo padėjėja
6. Gaškienė Dalia Auklėtojo padėjėja
7. Grigaliūnaitė Gitana Auklėtojo padėjėja
8. Marganavičienė Lina Auklėtojo padėjėja
9. Mikelionienė Indrė Auklėtojo padėjėja
10. Poškienė Elena Auklėtojo padėjėja
11. Savickienė Inga Auklėtojo padėjėja
12. Stonienė Irena Auklėtojo padėjėja
13. Šmigelskienė Audronė Auklėtojo padėjėja
14. Tijūnaitienė Jovita Auklėtojo padėjėja
15. Trošina Natalija Auklėtojo padėjėja
16. Venslovienė Židronė Auklėtojo padėjėja
17. Vitkutė Juzefa Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

18. Mackela Liubov Virėja
19. Savickaitė Lijana Virėja
20. Mašalienė Jolita Valytoja Valytojo-pareigybes-aprasymas
21. Totoraitis Valdas Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
22. Mištautas Stanislovas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Informacija atnaujinta — 2022-06-10 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems