Darbuotojai

Administracija:


Direktorė

Roma Jarulienė

Švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis. Suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2020 m. veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alvyda Vaškevičienė

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė

Alvina Marcinkienė

Pareigybės aprašymas

Ūkvedė

Vilma Rutkauskienė

Pareigybės aprašymas

Apskaitininkė

Ernesta Daugėlienė

Pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė

Dovilė Dervinskė

Pareigybės aprašymas

Mitybos paslaugų organizatorė

Ernesta Daugėlienė

Pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Raminta Pranckūnė

Pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Papildomos pareigos

1.

Daukšienė Eglė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

2.

Dilinskienė Indrė Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.

06 „Ežiukų“ gr.

3.

Dokšienė Jolanta Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.

4.

Gajauskė Vilma Vyresnioji auklėtoja 07 „Meškučių gr.

5.

Gerasimova Irina Vyresnioji auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.

6.

Lidienė Agnė Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.

07 „Meškučių“ gr.

7.

Neimonaitė Roberta Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.

8.

Nemanytė Miglė Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr.

9.

Pelenė Ilona Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.

10.

Petrauskienė Indrė Auklėtoja,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

08 „Saulyčių“ gr.

05 „Bitučių“ gr.

 

11.

Račkauskienė Odeta Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.

12.

Savickienė Irina Vyresnioji auklėtoja 10 „Peliukų“ gr.

13.

Šiaulienė Jūratė Vyresnioji auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.

14.

Vilčinskienė Jurgita Vyresnioji auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

15.

Žukienė Inga Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

16.

Mėlinauskė Ieva Auklėtoja

17.

Krencienė Valdonė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr. Atestacijos komisijos narė

18.

Kšivec Svetlana Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 12 „Kačiukų“ gr.

19.

Kiškienė Svetlana Spec. gr. auklėtoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė

20.

Lukošaitienė Reda Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 11 „Nykštukų“ gr. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė

21.

Baškytė Genovaitė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

22.

Velžienė Rimutė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr.

23.

Tarvydaitė Nemūra Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 05 „Bitučių“ gr.

24.

Navickienė Viktorija Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja

25.

Jurgaitienė Indrė Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja Etikos komisijos pirmininkė; Projektų rengimo, organizavimo ir koordinavimo grupės pirmininkė

26.

Juockuvienė Reda Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr.

27.

Kulnickaitė Aina Logopedė metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Darbo tarybos pirmininkė; Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė

28.

Raubienė Jovita Vyresnioji logopedė 09 „Boružėlių“ gr.

29.

Šukienė Audronė Logopedė

30.

Račienė Roberta Specialioji pedagogė Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administratorė

31.

Mančienė Jovita Socialinė pedagogė

32.

Elsnerienė Giedrė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Vaiko auginimo atostogose

33.

Kuzminskytė Ingrida Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose

34.

Povilaitienė Jūratė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja Vaiko auginimo atostogose

35.

Macaitienė Eglė Vyresnioji logopedė Dekretinėse atostogose

36.

Mozūraitė Viktorija Auklėtoja, Dekretinėse atostogose

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:
Eil. Nr. Vardas, pavardė  Pareigos Pareigybės aprašymas
1. Dalia Varonienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
2. Dailidienė Dalytė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
3. Gailienė Biruta Auklėtojo padėjėja
4. Gaškienė Dalia Auklėtojo padėjėja
5. Grigaliūnaitė Gitana Auklėtojo padėjėja
6. Marganavičienė Lina Auklėtojo padėjėja
7. Mikelionienė Indrė Auklėtojo padėjėja
8. Poškienė Elena Auklėtojo padėjėja
9. Savickienė Inga Auklėtojo padėjėja
10. Stonienė Irena Auklėtojo padėjėja
11. Šmigelskienė Audronė Auklėtojo padėjėja
12. Tijūnaitienė Jovita Auklėtojo padėjėja
13. Trošina Natalija Auklėtojo padėjėja
14. Venslovienė Židronė Auklėtojo padėjėja
15. Vitkutė Juzefa Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

16. Mackela Liubov Virėja
17. Savickaitė Lijana Virėja
18. Bielskis Artūras Santechnikas Santechniko pareigybės aprašymas
19. Tamara Ružinienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
20. Totoraitis Valdas Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
21. Mištautas Stanislovas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Informacija atnaujinta — 2020-06-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“