Darbuotojai

Administracija:


Direktorė Roma Jarulienė

Gyvenimo aprašymas – Gyvenimo aprašymas_Roma Jarulienė

Direktoriaus pareigybės aprašymas – Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus_2019_metu_veiklos_uzduotys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Alvina Marcinkienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkvedė Vilma Rutkauskienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Apskaitininkė Ernesta Daugėlienė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė Dovilė Dervinskė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Raminta Pranckūnė

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Papildomos pareigos
1. Daukšienė Eglė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.
2. Dilinskienė Indrė Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.
3. Dokšienė Jolanta Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.
4. Gajauskė Vilma Vyresnioji auklėtoja 07 „Meškučių gr.
5. Gerasimova Irina Vyresnioji auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.
6. Lidienė Agnė Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.

07 „Meškučių“ gr.

7. Mozūraitė Viktorija Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.
8. Neimonaitė Roberta Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.
9. Nemanytė Miglė Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr.
10. Pelenė Ilona Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.
11. Petrauskienė Indrė Auklėtoja,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

08 „Saulyčių“ gr.

05 „Bitučių“ gr.

 

12. Račkauskienė Odeta Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.
13. Savickienė Irina Vyresnioji auklėtoja 10 „Peliukų“ gr.
14. Šiaulienė Jūratė Vyresnioji auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.
15. Vilčinskienė Jurgita Vyresnioji auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė
16. Žukienė Inga Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

17. Krencienė Valdonė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr.
18. Kšivec Svetlana Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 12 „Kačiukų“ gr.
19. Kiškienė Svetlana Spec. gr. auklėtoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė
20. Lukošaitienė Reda Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 11 „Nykštukų“ gr. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė
21. Baškytė Genovaitė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė
22. Velžienė Rimutė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr.
23. Tarvydaitė Nemūra Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 05 „Bitučių“ gr.
24. Navickienė Viktorija Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
25. Indrė Jurgaitienė Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja Etikos komisijos pirmininkė; Projektų rengimo, organizavimo ir koordinavimo grupės pirmininkė
26. Juockuvienė Reda Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr.
27. Aina Kulnickaitė Logopedė metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Darbo tarybos pirmininkė; Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė
28. Jovita Raubienė Vyresnioji logopedė 09 „Boružėlių“ gr.
29. Macaitienė Eglė Vyresnioji logopedė
30. Račienė Roberta Specialioji pedagogė Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administratorė
31. Mančienė Jovita Socialinė pedagogė
32. Elsnerienė Giedrė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Vaiko auginimo atostogose
33. Ingrida Kuzminskytė Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose
34. Jūratė Povilaitienė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja Vaiko auginimo atostogose

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:

Eil. Nr. Vardas, pavardė  Pareigos Pareigybės aprašymas
1. Dalia Varonienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
2. Dailidienė Dalytė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
3. Gailienė Biruta Auklėtojo padėjėja
4. Gaškienė Dalia Auklėtojo padėjėja
5. Grigaliūnaitė Gitana Auklėtojo padėjėja
6. Marganavičienė Lina Auklėtojo padėjėja
7. Mikelionienė Indrė Auklėtojo padėjėja
8. Poškienė Elena Auklėtojo padėjėja
9. Savickienė Inga Auklėtojo padėjėja
10. Stonienė Irena Auklėtojo padėjėja
11. Šmigelskienė Audronė Auklėtojo padėjėja
12. Tijūnaitienė Jovita Auklėtojo padėjėja
13. Trošina Natalija Auklėtojo padėjėja
14. Venslovienė Židronė Auklėtojo padėjėja
15. Vitkutė Juzefa Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

16. Mackela Liubov Virėja
17. Savickaitė Lijana Virėja
18. Bielskis Artūras Santechnikas Santechniko pareigybės aprašymas
19. Tamara Ružinienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
20. Totoraitis Valdas Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
21. Mištautas Stanislovas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Informacija atnaujinta — 2019-09-10 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“