Darbuotojai

ustinaAdministracija:


Direktorė

Roma Jarulienė

Švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis. Suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Tel. nr.: (8 41) 55 2692, el. paštas: direktore.rugiagele@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2024 m. veiklos užduotys 

2023 m. veiklos užduotys

2022 m. veiklos užduotys

2021 m. veiklos užduotys

2020 m. veiklos užduotys

2019 m. veiklos užduotys

ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS, NEDARBINGUMAS

2024 m.

Direktorė atostogauja nuo 2024 m. birželio 10 d. iki 2024 m. birželio 14 d. (5 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktorė atostogauja nuo 2024 m. balandžio 18 d. iki 2024 m. balandžio 26 d. (7 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktorės nedarbingumas nuo 2024 m. kovo 18 d. iki 2024 m. kovo 22 d. Už įstaigos veiklą atsakinga 03.18 – Vilma Rutkauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė; 03.19-22 – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktorė atostogauja nuo 2024 m. vasario 19 d. iki 2024 m. vasario 23 d. (5 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2023 m.

Direktorė atostogauja:

nuo 2023 m. spalio 16 d. iki 2023 m. spalio 27 d. (10 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2023 m. rugpjūčio 23 d. (1 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Vilma Rutkauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;

nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki  2023 m. rugpjūčio 22 d. (12 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nuo 2023 m. liepos 17 d. iki 2023 m. liepos 21 d. (5 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Vilma Rutkauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio  vadovė;

nuo 2023 m. liepos 7 d. iki 2023 m. liepos 13 d. (5 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Vilma Rutkauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;

nuo 2023 m. balandžio 7 d. iki 2023 m. balandžio 17 d. (7 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2023 m. vasario 7 d. (1 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alvyda Vaškevičienė

 Tel. nr.: (8 41) 55 2692

El. paštas: ugdymas.rugiagele@gmail.com

Pareigybės aprašymas

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė

Vilma Rutkauskienė

 tel. nr.: (8 41) 55 2692

el. paštas: ukis.rugiagele@gmail.com

Ugdymo_aprūpinimo_padalinio_vadovo pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė

Dovilė Dervinskė

Tel. nr.: (8 41) 55 2692

El. paštas: rugiagele@splius.lt

Pareigybės aprašymas

Maitinimo paslaugų administratorė, apskaitininkė

Ernesta Daugėlienė

Tel. nr.: (8 41) 55 2692

El. paštas: ernestadaugeliene@gmail.com

Maitinimo paslaugų administratorės pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Raminta Pranckūnė

Tel. nr.: (8 41) 55 2692

El.paštas: raminta.pranckune@sveikatos-biuras.lt

Pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija   Papildomos pareigos

1.

Daukšienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 02 „Kiškučių“ gr.  Įstaigos tarybos narė

2.

Dilinskienė Indrė  Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 03 „Ančiukų“ gr.

06 „Ežiukų“ gr.

 Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją įstaigoje, Atestacijos komisijos narė

3.

Dokšienė Jolanta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 14 „Pagrandukų“ gr.  

4.

Gajauskė Vilma Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja 05 „Bitučių“ gr.  Darbo tarybos narė

5.

Gerasimova Irina Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 14 „Pagrandukų“ gr.  

6.

Lidienė Agnė Vyresnioji ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

05 „Bitučių“ gr., 07 „Meškiukų“ gr.

 

7.

Neimonaitė Roberta  Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 06 „Ežiukų“ gr.  

8.

Gramataitė Augustė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 03 „Ančiukų“ gr.,  04 „Gandriukų“ gr.,   07 „Meškiukų“ gr.  

9.

Pelenė Ilona Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 01 „Drugelių“ gr.  Pedagogų tarybos sekretorė

10.

Petrauskienė Indrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 06 „Ežiukų“ gr., 08 „Saulyčių“ GR.

11.

Račkauskienė Odeta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 03 „Ančiukų“ gr.  

12.

Savickienė Irina Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 10 „Peliukų“ gr.  

13.

Šiaulienė Jūratė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 08 „Saulyčių“ gr.  

14.

Vilčinskienė Jurgita Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė

15.

Žukienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 02 „Kiškučių“ gr. 10 „Peliukų“ gr.  

16.

Mėlinauskė Ieva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 07 „Meškiukų“ gr.  

17.

Krencienė Valdonė Spec. gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr. Atestacijos komisijos narė, Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė, Įstaigos tarybos sekretorė

18.

Povilaitienė Jūratė Spec. gr. ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 12 „Kačiukų“ gr.  

19.

Kiškienė Svetlana Spec. gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr.

20.

Lukošaitienė Reda Spec. gr. ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 11 „Nykštukų“ gr. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė,Įstaigos tarybos narė, Darbo tarybos pirmininkė

21.

Baškytė Genovaitė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Atestacijos komisijos narė

22.

Navickienė Viktorija Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja  

23.

Jurgaitienė Indrė Vyresnioji judesio korekcijos specialistė  Vaiko auginimo atostogose  

24.

Juockuvienė Reda Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr

25.

Kulnickaitė Aina Logopedė metodininkė  Vaiko auginimo atostogose  

26.

Raubienė Jovita Vyresnioji logopedė 09 „Boružėlių“ gr  Krizių valdymo grupės narė, Darbo tarybos narė

27.

Šukienė Audronė Vyresnioji logopedė  Bendrojo ugdymo grupių  

28.

Račienė Roberta Vyresnioji specialioji pedagogė    Vidinio informacijos apie pažeidimus bei psichologinį smurtą/mobingą  teikimo kanalo administratorė

29.

Mančienė Jovita Socialinė pedagogė    Krizių valdymo grupės narė

30.

Elsnerienė Giedrė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 09 „Boružėlių“ gr  

31.

Jermolenko Toma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 01 „Drugelių“ gr., 10 „Peliukų“ gr.  
32. Zablockienė Jūratė Logopedė  
33. Macaitienė Eglė Vyresnioji logopedė 11 „Nykštukų“ gr.  
34. Mozūraitė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 04 „Gandriukų“ gr.  08 „Saulyčių“ gr.  

35.

Radžius Žygimantas Judesio korekcijos specialistas

36.

Germanavičienė Živilė Judesio korekcijos specialistė

Socialinio-pedagogo-pareigybės-aprašymas 

Specialiojo-pedagogo-pareigybės-aprašymas

Logopedo-pareigybės-aprašymas

Judesio-korekcijos-specialisto-pareigybės-aprašymas

Ikimokyklinio_ugdymo_mokytojo_pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Secialiosios_gr._ikimokykinio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Specialiosios_gr._priešmokyklinio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Meninio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:
Eil. Nr. Pavardė, vardas  Pareigos Pareigybės aprašymas
1. Varonienė Dalia Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai Mokytojo_padėjėjo_švietimo_pagalbai_pareigybės-aprašymas
 2. Šmigelskienė Severina Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai
3. Kalinauskienė Daiva Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai
4. Mašalienė Jolita Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai
5. Preimontienė Rosanda Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai
6. Dailidienė Dalytė Mokytojo padėjėja Mokytojo_padėjėjo_pareigybės-aprašymas
7. Gailienė Biruta Mokytojo padėjėja
8. Gaškienė Dalia Mokytojo padėjėja
9. Grigišienė Genia Mokytojo padėjėja
10. Marganavičienė Lina Mokytojo padėjėja
11. Mikelionienė Indrė Mokytojo padėjėja
12. Poškienė Elena Mokytojo padėjėja
13. Savickienė Inga Mokytojo padėjėja
14. Stonienė Irena Mokytojo padėjėja
15. Tijūnaitienė Jovita Mokytojo padėjėja (gimdymo atostogose)
16. Trošina Natalja Mokytojo padėjėja
17. Venslovienė Židronė Mokytojo padėjėja
18. Dovidauskė Orinta Mokytojo padėjėja
19. Vitkutė Juzefa Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo-pareigybės-aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

20. Jokubaitienė Alvida Virėja
21. Savickaitė Lijana Virėja
22. Mėlenienė Justina Valytoja Valytojo-pareigybes-aprašymas
23. Totoraitis Valdas Kiemsargis Kiemsargio-pareigybės-aprašymas
24. Mištautas Stanislovas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Informacija atnaujinta — 2024-06-07 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems