Veiklos tikslai ir uždaviniai

2024 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas. Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, įgalinančio įvairių gebėjimų bei poreikių vaikų pažangą, teikimas.

1.1. Uždavinys. Siekti lopšelio-darželio ugdytinių asmeninės pažangos ir pasiekimų rezultatų gerinimo atnaujinant ugdymo turinį, bei užtikrinant ugdymo kaitą ir įvairovę.

1.2. Uždavinys. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, žingeidumą, kritinį mąstymą per patyrimines veiklas.

1.3. Uždavinys. Užtikrinti švietimo pagalbą vaikui ir šeimai, diegiant įtraukiojo ugdymo metodus.

1.4. Uždavinys. Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą per kolegialaus profesinio augimo kultūrą.

2. Šiuolaikinių vaikų poreikius ir gebėjimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas.

2.1. Uždavinys. Kurti lopšelio-darželio aplinką, atliepiančią vaiko poreikį judėti, pažinti, sudarant sąlygas aktyviai veikti.

2.2. Uždavinys. Užtikrinti higienines sąlygas ir saugumą kuriant šiuolaikišką ugdymo aplinką.

 

Informacija atnaujinta — 2024-02-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems