Veiklos tikslai ir uždaviniai

2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymas orientuojantis į ugdymo turinio atnaujinimą ir inovacijas.

1.1. Uždavinys. Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pasitelkiant  ugdymo turinio naujoves ir siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos.

1.2. Uždavinys. Teikti savalaikę, sistemingą švietimo pagalbą ir užtikrinti jos kokybę.

1.3. Uždavinys. Ugdyti vaikų fizinius, sveikas gyvensenos įgūdžius, informacinį mąstymą, kūrybiškumą, emocines ir socialines kompetencijas per projektine veiklas, renginius.

1.4. Uždavinys. Dalintis gerąja darbo patirtimi siekiant kiekvieno pedagogo profesinių kompetencijų stiprinimo.

1.5. Uždavinys. Kurti atvirą ir bendradarbiaujančią ugdymo įstaigą plečiant tikslinius ryšius su tėvais, socialiniais partneriais.

2. Tikslas. Funkcionalios, vaiko poreikius ugdymuisi atliepiančios, lopšelio-darželio aplinkos kūrimas.

2.1. Uždavinys. Kurti lopšelio-darželio aplinką , atliepiančia vaiko poreikį judėti, skatinančią pažinti, smalsauti ir sudarančią sąlygas aktyviai veikti.

2.2. Uždavinys. Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas ir saugumą, turtinti įstaigos materialinę bazę.

 

 

Informacija atnaujinta — 2023-02-08 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2023 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems