Vykdomos programos, projektai

     PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėse.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
 • Etninio ugdymo programa ;
 • Specialiųjų poreikių vaikų programa (3-6 m. vaikams);
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“;
 • Tarptautinė socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“;
 • „Aš saugus, kai žinau“ alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa;
 • Respublikinė UPC programa STEAM      2022_STEAM veiklų planas
 • Nacionalinė sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos takeliu“(sertifikatas iki 2024 m. gruodžio 10 d.);
 • Įstaiga Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo pripažinta aktyvia mokykla vykdo programą „Aktyvi mokykla“;
 • Respublikinė fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos programa „Sveikatiada“;
 • Šiaulių miesto socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas                                           Socialinių kompetencijų ugdymas – SKU kalendorius;
 • Respublikinė programa „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytojas“;
 • ES remiamos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“;
 • VšĮ „Edukateka“ kvalifikacijos tobulinimo programa „Besimokančių darželių tinklas“.

  PROJEKTAI

 • ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1. -ESFA-V-726-01-0001) priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pavaduotojų ugdymui ir direktorių mokymai.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas ,,Inovacijos
  vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001). Mokymų programa „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“.
 • Nacionalinės švietimo agentūros kartu su aukštosiomis mokyklomis įgyvendinamo projektas ,,TĘSK“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V727-01-0001).
 • Tarptautinis eTwinning projetas „Lietuvai 103 maži žingsneliai“.
 • Tarptautinis eTwining projektas „Auginu mamytei „(I’m planting for my mom);
 • Tarptautinis eTwining projektas „The climate changes…our planet shouts HELP !“;
 • Tarptautinis eTwining projektas „Žemės diena su STEAM“;
 • Tarptautinis eTwining projektas „Susidraugauk su emocijomis“ (Be friend your emotions);
 • Tarptautinis eTwining projektas „Švęskime Lietuvą“;
 • Tarptautinis projektas „Fast herojai“ (insulto prevencija);
 • Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2021″;
 • Sveikatinimo projektas  „Sveikatos abėcėlė“;
 • Respublikinis projektas „Mažasis futboliukas“;
 • Respublikinis daržovių auginimo ir sveikos mitybos projektas „Sodinčius“;
 • Respublikinis aplinkosaugos projektas „Ir mažos rankelės gali“;
 • Respublikinis olimpinio švietimo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“;
 • Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“;
 • Respublikinis gamtamokslinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas-konkursas „Mažieji sodeliai“;
 • Šiaulių miesto PPT ir lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ „Pozityvių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo projektas“.

  LOPŠELIO-DARŽELIO ORGANIZUOJAMI PROJEKTAI

 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos vaikui specialistų metodinių priemonių projektas „Penki pojūčiai“;
 • Respublikinis projektas „Dainuoju mamai“;
 • Respublikinis projektas „Sudėliok rudenį“;
 • Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinantis projektas „Olimpinės ugnelės kelionė“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos vaikui specialistų  projektas „Draugystė šildo“;
 • Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos vaikui specialistų diskusija „Aš dalinuosi“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mano mankšta+Tavo mankšta=Mūsų mankšta“.
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir švietimo pagalbos specialistų projektas „Raidės paveikslas lede“.
Informacija atnaujinta — 2022-02-14 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems