Vykdomos programos, projektai

     PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėse.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams) ;
 • Etninio ugdymo programa ;
 • Specialiųjų poreikių vaikų programa (3-6 m. vaikams);
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“;
 • „Aš saugus, kai žinau“ alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa;
 • Respublikinė UPC programa STEAM  STEAM_veiksmų_planas_2020 m.  ;
 • Nacionalinė sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos takeliu“(sertifikatas iki 2024 m. gruodžio 10 d.) ;
 • Respublikinė fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos programa „Sveikatiada“;
 • Šiaulių miesto socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas;
 • Respublikinė programa „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytojas“;
 • ES remiamos programos „Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“.

  PROJEKTAI

 • Tarptautinis  eTwinning projektas „Žiemos linksmybės“;
 • Sveikatinimo projektas  „Sveikatos abėcėlė“;
 • Respublikinis projektas „Mažasis futboliukas“;
 • Respublikinis daržovių auginimo ir sveikos mitybos projektas „Sodinčius“;
 • Respublikinis aplinkosaugos projektas „Ir mažos rankelės gali“;
 • Respublikinis olimpinio švietimo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“;
 • Šiaulių miesto PPT ir lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ „Pozityvių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo projektas“;
 • Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“;
 • Respublikinis gamtamokslinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas-konkursas „Mažieji sodeliai“.

  LOPŠELIO-DARŽELIO ORGANIZUOJAMI PROJEKTAI

 • Respublikinis projektas „Sportuoju namuose“;
 • Respublikinis projektas „Dainuoju su mama“;
 • Respublikinis projektas „Sudėliok rudenį“;
 • Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinantis projektas „Olimpinės ugnelės kelionė“;
 • Respublikinis projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pagalbos vaikui specialistams „Penki pojūčiai“.

 

Informacija atnaujinta — 2020-11-12 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2021 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems