Vykdomos programos

PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėse.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams) ;
 • Etninio ugdymo programa ;
 • Specialiųjų poreikių vaikų programa (3-6 m. vaikams);
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“;
 • „Aš saugus, kai žinau“ alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa;
 • Respublikinė UPC programa STEAM;
 • Respublikinė fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos programa „Sveikatiada“;
 • Šiaulių miesto socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas;
 • Nacionalinė programa „Bendradarbystės erdvė: mokyklų vadovai ir pavaduotojai“;
 • Nacionalinė ilgalaikė kompleksinė programa „Darželių bendrystės erdvė: įgalinančios partnerystės link“;
 • Respublikinė programa „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytojas“;
 • ES remiamos programos “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje”.

PROJEKTAI

 • Sveikatinimo projektas  „Sveikatos abėcėlė“;
 • Projektas „Mažasis futboliukas“;
 • Respublikinis daržovių auginimo ir sveikos mitybos projektas „Sodinčius“;
 • Aplinkosaugos projektas „Ir mažos rankelės gali“;
 • Respublikinis olimpinio švietimo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“;
 • Šiaulių miesto PPT ir lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ „Pozityvių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo projektas“;
 • Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas “ Žaidimai moko“.

LOPŠELIS-DARŽELIS DALYVAUJA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programoje. Programą koordinuoja Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Programos uždavinys – sukurti laikinas darbo vietas, į kurias būtų įdarbinti bedarbiai, ir jiems sudaryti galimybę integruotis į darbo rinką, įgyti ir (ar) išsaugoti darbinius ar profesinius įgūdžius.

Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte numatytai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai įgyvendinti.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-43  nuo 2019 m. kovo 1 d. Šiaulių lopšeliui-darželiui „Rugiagėlė“ skirtas mokytojo padėjėjo etato finansavimas 6 mėnesiams.

Informacija atnaujinta — 2019-10-14 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“