Vykdomos programos, projektai

     PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu. Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėse.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa: Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-priedas-Nr.-2-20220615                                                                               PU-BP-Igyvendinimo-rekomendacijos-2022-06-10
 • Etninio ugdymo programa;
 • Specialiųjų poreikių vaikų programa (3-6 m. vaikams);
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“;
 • Tarptautinė socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“;
 • „Aš saugus, kai žinau“ alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa;
 • Respublikinė UPC programa STEAM     2023_STEAM veiksmų planas
 • Nacionalinė sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos takeliu“(sertifikatas iki 2024 m. gruodžio 10 d.);
 • Įstaiga Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo pripažinta aktyvia mokykla vykdo programą „Aktyvi mokykla“;
 • Respublikinė fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos programa „Sveikatiada“;
 • Šiaulių miesto socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas                                                                         Socialinių kompetencijų ugdymas – SKU kalendorius;
 • Respublikinė programa „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytojas“;
 • ES remiamos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“;
 • Darnaus vystymosi įgūdžių programos ,,Darni mokykla 2022-2023“ paprogramė ,,Darnus darželis 2022-2023“.

  PROJEKTAI

 • Nacionalinės švietimo agentūros kartu su aukštosiomis mokyklomis įgyvendinamo projektas ,,TĘSK“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V727-01-0001).
 • Tarptautinis projektas „Fast herojai“ (insulto prevencija);
 • Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2022“;
 • Sveikatinimo projektas  „Sveikatos abėcėlė“;
 • Respublikinis projektas „Mažasis futboliukas“;
 • Respublikinis daržovių auginimo ir sveikos mitybos projektas „Sodinčius“;
 • Respublikinis aplinkosaugos projektas „Ir mažos rankelės gali“;
 • Respublikinis olimpinio švietimo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“;
 • Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“;
 • Respublikinis gamtamokslinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas-konkursas „Mažieji sodeliai“;
 • Šiaulių miesto PPT ir lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ „Pozityvių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo projektas“;
 • Šiaulių techninės kūrybos akcija „Dryžuoti atradimai: nuo popieriaus perdirbimo iki bičių populiacijos Šiauliuose“.

  LOPŠELIO-DARŽELIO ORGANIZUOTI PROJEKTAI, METODINIAI RENGINIAI 

          2023 m.

 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas „Širdelė Lietuvai“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas „Gamtos skaičiai“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų projektas ,,Šešėlių žaismas“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninis projektas „Nakties istorija“;
 • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos metodinė diena ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informatinio mąstymo ugdymas“.
Informacija atnaujinta — 2023-11-22 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems