Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Vaiko gerovės komisija: 

Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Reda Juockuvienė, vyresnioji logopedė,

Jovita Raubienė, vyresnioji logopedė,

Audronė Šukienė, logopedė,

Jūratė Zablockienė, logopedė,

Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė,

Roberta Račienė,vyresnioji  specialioji pedagogė,

Indrė Jurgaitienė, vyresnioji judesio korekcijos mokytoja.

Sekretorė – Dovilė Dervinskė, raštinės administratorė.

Logopedės: Reda Juockuvienė, Jovita Raubienė ir Jūratė Zablockienė dirba logopedinėse grupėse, teikia intensyvią logopedo pagalbą.
Logopedė Audronė Šukienė dirba su bendrojo ugdymo grupių vaikais.

Logopedės tiria vaikų kalbą, konsultuoja tėvus, pedagogus vaikų kalbos korekcijos klausimais.

Judesio korekcijos pedagogė Indrė Jurgaitienė veda gydomąją mankštą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, konsultuoja ugdytojus ir tėvus apie vaikų fizinį vystimąsi ir sutrikimus, prireikus siunčia gydytojų konsultacijai.

Tėvus konsultuoja:
direktorius
direktoriaus pavaduotojas ugdymui
logopedai, judesio korekcijos pedagogas
visuomenės sveikatos specialistas

Vaikų priežiūra budinčioje „Dugelių“ grupėje nuo 6,30 val. – iki 7,00 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val.

Budinčios grupės auklėtojos: Ilona Pelenė ir Agnė Lidienė.

Lankyti budinčią grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

Paslauga nemokama.

 

Informacija atnaujinta — 2021-12-16 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems