Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Jovita Raubienė, vyresnioji logopedė.

Komisijos nariai:

Audronė Šukienė, logopedė;

Reda Juockuvienė, vyresnioji logopedė;

Roberta Račienė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Živilė Germanavičienė, judesio korekcijos specialistė;

Jovita Mančienė, socialinė pedagogė;

Jūratė Povilaitienė, vyresnioji specialiosios grupės auklėtoja

Raminta Pranckūnė, visuomenės sveikatos specialistė;

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Ėglė Macaitienė, vyresnioji logopedė.

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

LOGOPEDAI – šalina vaikų kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus. Reda Juockuvienė, Jovita Raubienė ir Eglė Macaitienė dirba logopedinėse grupėse, teikia intensyvią logopedo pagalbą. Logopedės Audronė Šukienė ir Jūratė Zablockienė dirba su bendrojo ugdymo grupių vaikais.

Reda Juockuvienė („Kačiukų“ spec. gr. ) dirba pirmadienį–penktadienį  8,00–12.24 val.

Jovita Raubienė („Boružėlių“ spec. gr.) dirba pirmadienį–penktadienį  8,00–12.24 val.

Eglė Macaitienė („Nykštukų“ spec. gr.) dirba pirmadienį–penktadienį  8,00–12.24 val.

Audronė Šukienė dirba pirmadienį–penktadienį  8,00–12.24 val.

Jūratė Zablockienė dirba pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį 7.50–12.30 val.; 14.20–17.00 val.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS – Roberta Račienė, padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Robertos Račienės darbo laikas:

pirmadienį, ketvirtadienį – 8.00–12.24 val.; 15.00–17.00 val.

antradienį, trečiadienį – 8.00–12.24 val.; 14.36–17.00 val.

penktadienį – 8.00–12.24 val.

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTAI– Živilė Germanavičienė ir Žygimantas Radžius veda gydomąją mankštą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, konsultuoja ugdytojus ir tėvus apie vaikų fizinį vystimąsi ir sutrikimus, prireikus siunčia gydytojų konsultacijai.

Živilės Germanavičienės darbo laikas:

pirmadienį, antradienį – 8.00–12.30 val.

trečiadienį –  8.00–12.30 val;  14.45–16.24 val.

ketvirtadienį, penktadienį – 8.00 – 14.54 val.

Žygimanto Radžiaus darbo laikas – antradienį–ketvirtadienį  8.00–12.00 val.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ – Jovita Mančienė padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais kylančiais sunkumais 9pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo ir kt. ), vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Jovitos Mančienės darbo laikas:

antradienį – 8.00–12.36 val; 14.30–17.00 val.

ketvirtadienį –  8.00–12.36 val.

penktadienį – 8.00–12.30 val.

TĖVUS KONSULTUOJA:
direktorius
direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
logopedai, judesio korekcijos specialistai
visuomenės sveikatos specialistas

Vaikų priežiūra budinčioje „Kačiukų“ grupėje nuo 6.30 val. – iki 7.00 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val.

Budinčios grupės auklėtojos: Valdonė Krencienė ir Jūratė Povilaitienė.

Lankyti budinčią grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

Paslauga nemokama !

 

Informacija atnaujinta — 2022-11-25 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2023 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems