Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Vaiko gerovės komisija: 

Pirmininkė – Alvyda Vaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Jovita Raubienė, vyresnioji logopedė.

Nariai:

Indrė Jurgaitienė, vyresnioji judesio korekcijos specialistė;

Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė;

Reda Juockuvienė, vyresnioji logopedė;

Audronė Šukienė, logopedė;

Roberta Račienė, vyresnioji specialioji pedagogė;

 

Raminta Pranckūnė, visuomenės sveikatos specialistė;

Jūratė Povilaitienė, vyresnioji specialiosios grupės auklėtoja.

Vaiko gerovės komisijos sekretore – Dovilė Dervinskė, raštinės administratorė.

Švietimo pagalbos specialistai

LOGOPEDAI – šalina vaikų kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Reda Juockuvienė, Jovita Raubienė ir Eglė Macaitienė dirba logopedinėse grupėse, teikia intensyvią logopedo pagalbą.
Logopedės Audronė Šukienė ir Jūratė Zablockienė dirba su bendrojo ugdymo grupių vaikais.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS – Roberta Račienė, padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTAI– Indrė Jurgaitienė ir Žygimantas Radžius veda gydomąją mankštą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, konsultuoja ugdytojus ir tėvus apie vaikų fizinį vystimąsi ir sutrikimus, prireikus siunčia gydytojų konsultacijai.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ – Monika Jurgauskaitė padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais kylančiais sunkumais 9pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo ir kt. ), vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Tėvus konsultuoja:
direktorius
direktoriaus pavaduotojas ugdymui
logopedai, judesio korekcijos specialistai
visuomenės sveikatos specialistas

Vaikų priežiūra budinčioje „Drugelių“ grupėje nuo 6.30 val. – iki 7.00 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val.

Budinčios grupės auklėtojos: Ilona Pelenė ir Agnė Lidienė.

Lankyti budinčią grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

Paslauga nemokama !

 

Informacija atnaujinta — 2022-04-14 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems