DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASARĄ

Gerbiami tėveliai (globėjai), prašome susipažinti su Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašu.

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ dirbs visą vasarą, ugdytiniams organizuosime pažintinę, projektinę, patirtinę ir kt. veiklą.

Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai. Teikite prašymus.

Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

1 priedas_prašymas_dėl_vasaros

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“